What's News?

Other Announcements

 Our Events

  • Jun 11, 2018

    FIINPRO - USER TRAINING CLASS (Hanoi)

    FiinPro® Platform, empowered by the most comprehensive and insightful financial database for Vietnam, will help you save time and money in acquiring, cleaning up, validating and standardizing data.

  • Apr 23, 2018

    Fiinpro Talk #6 – Đầu Tư Cổ phiếu Ngành Ngân Hàng Việt Nam: Cơ Hội và Rủi Ro

    Chiều ngày 19/04, FiinPro Talk #6 đã được tổ chức thành công tại TP.HCM với sự tham dự của gần 150 nhà đầu tư và đại diện các Công ty chứng khoán, Ngân hàng, Quỹ đầu tư... Buổi thảo luận đã đưa ra cái nhìn tổng quan về thị trường cổ phiếu ngành ngân hàng 5 năm vừa qua, đồng thời chỉ rõ các cơ hội và rủi ro đầu tư với số liệu phân tích của StoxPlus và các chuyên gia cấp cao trong ngành tài chính, ngân hàng.

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now