HHC: Đính chính Báo cáo tài chính bán niên 2017

Share this on: Hanoi, Thg9 07 2017 - 05:09 CH

HHC: Đính chính Báo cáo tài chính bán niên 2017Tài liệu đính kèm
  000000006915222_Giai_trinh_BCTC_ban_nien_TH_signed.pdf
  000000006962125_BCTC_ban_nien_TH_signed.pdf
  000000006915212_BCTC_TH_signed.pdf
  000000006962187_CV_dinh_chinh_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now