FOX: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg11 01 2017 - 03:29 CH

FOX: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000007061313_BCTC_hop_nhat_Q3.2017.pdf
  000000007061318_BCTC_rieng_Q3.2017.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now