C21: Báo cáo tài chính quý 3/2017

Share this on: Hanoi, Thg10 31 2017 - 02:35 CH

C21: Báo cáo tài chính quý 3/2017Tài liệu đính kèm
  000000007056393_BCTC_HN_Q3_17_Sign.pdf
  000000007056401_CV_Giai_Trinh_HNQ3_17_Sign.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now