CAN: Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ)

Share this on: Hanoi, Thg10 30 2017 - 05:02 CH

CAN: Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ)Tài liệu đính kèm
  000000007053134_CV_giai_trinh_chenh_lech_loi_nhuan_so_voi_cung_ky_signed.pdf
  000000007053132_BCTC_Cong_ty_Me_Quy_III_nam_2017_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now