CAN: Báo cáo tài chính quý 3/2017

Share this on: Hanoi, Thg10 30 2017 - 05:06 CH

CAN: Báo cáo tài chính quý 3/2017Tài liệu đính kèm
  000000007053098_BCTC_Hop_nhat_Quy_III_nam_2017_signed.pdf
  000000007053106_CV_giai_trinh_chenh_lech_loi_nhuan_so_voi_cung_ky_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now