PXM: Báo cáo tài chính Quý 3/2017

Share this on: Hanoi, Thg10 24 2017 - 09:09 SA

PXM: Báo cáo tài chính Quý 3/2017


.

Tài liệu đính kèm
  000000007038700_PXM_BCTC_Quy_III.2017.pdf
  000000007038705_CV_giai_trinh_BCTC_quy_III.2017.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now