NNG: Báo cáo tài chính Quý 3/2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg10 23 2017 - 04:46 CH

NNG: Báo cáo tài chính Quý 3/2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000007037057_NNG_BCTC_RiengLe_Quy3.pdf
  000000007037102_NNG_BCTC_HopNhat_Quy3_1_1.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now