HLD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 29 2017 - 09:02 SA

HLD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLD của CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND bắt đầu từ ngày 25/10/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now