BCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 27 2017 - 07:58 SA

BCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn – Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now