VPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 26 2017 - 05:08 CH

VPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPD của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,97% (01 cổ phiếu được nhận 597 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo địa chỉ như sau:
Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tầng 3 – CT1-583 Nguyễn Trãi – Phường Văn Quán – Quận Hà Đông – thành Phố Hà Nội. Người sở hữu chứng khoán đến nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now