DAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Share this on: Hanoi, Thg9 26 2017 - 03:05 CH

DAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã CK: DAG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820170926_201709262020DAG2020TB20ngay20DKCC20tra20co20tuc20nC483m20201620va20tang20von20tu20VCSH.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now