NSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 25 2017 - 08:52 SA

NSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 và tạm ứng đợt 1 năm 2017           - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 850 đồng). Trong đó bao gồm cổ tức đợt 2 năm 2016 là 5,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 3%.
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn – 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh (giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now