HAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 22 2017 - 05:11 CH

HAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAN của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán tầng 5 - số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now