FID: Ngày đăng ký cuối cùng , lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Share this on: Hanoi, Thg9 22 2017 - 01:59 CH

FID: Ngày đăng ký cuối cùng , lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     *
          - Địa điểm tổ chức họp:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thay đổi địa điểm mới để chuyển trụ sở đăng ký của Công ty và thực hiện nhưng không giới hạn các nhiệm vụ, nội dung liên quan đến thay đổi này
          - Thời gian thực hiện: 16/10/2017
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi sao Thăng Long – Số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now