CAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

Share this on: Hanoi, Thg9 22 2017 - 08:43 SA

CAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170922_20170921--CAV--TB-Ngay-DKCC-tam-ung-co-tuc-2017-bang-tien-20.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now