HHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 22 2017 - 08:12 SA

HHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHA của CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Địa chỉ: số 672 Ngô Gia Tự - phường Đức Giang – quận Long Biên – thành phố Hà Nội; Điện thoại/fax: 024.36524158) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 17/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND) (CMND đã được đăng ký trong Danh sách cổ đông). Trong trường hợp nhận cổ tức thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Đối với người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký nhận cổ tức qua chuyển khoản: Quý cổ đông gửi trực tiếp đến Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà “Giấy yêu cầu chi trả cổ tức”, trên đó có đầy đủ các thông tin sau:
Tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (số CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
Số tài khoản và tên ngân hàng nhận cổ tức;
Bản photo CMND (đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);
Số điện thoại và địa chỉ email liên hệ.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Lưu ý: Công ty chỉ thanh toán cổ tức qua chuyển khoản cho chính cổ đông sở hữu cổ phần. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận cổ tức qua chuyển khoản sẽ do cổ đông sở hữu cổ phần chịu. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức của cổ đông là cá nhân sẽ được thực hiện theo quy định của Luật thuế hiện hành.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now