PXS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 21 2017 - 03:45 CH

PXS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã CK: PXS) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170921_20170921--PXS--TB-ngay-DKCC--TRA-CO-TUC-NAM-2016.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now