DTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 20 2017 - 08:50 SA

DTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTG của CTCP Dược phẩm Tipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco – Địa chỉ: Lô 08 -09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Khu phố 4, Phường 09, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now