VDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Share this on: Hanoi, Thg9 19 2017 - 04:37 CH

VDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã CK: VDP) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170919_20170919--VDP--TB-ngay-DKCC-tam-ung-co-tuc-dot-1.2017-bang-tien.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now