CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg9 19 2017 - 04:38 CH

CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170919_20170918--CCL--Thong-bao-chot-danh-sach-To-chuc-DHDCD-BT-nam-2017.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now