MBB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu

Share this on: Hanoi, Thg9 19 2017 - 04:39 CH

MBB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã CK: MBB) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170919_20170919--MBB--TB-ngay-DKCC-tam-ung-co-tuc-dot-2.2016-bang-co-phieu.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now