VCB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Share this on: Hanoi, Thg9 15 2017 - 09:24 SA

VCB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (mã CK: VCB) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170915_20170914--VCB--TB-ngay-DKCC-tra-co-tuc-2016-bang-tien.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now