FDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ)

Share this on: Hanoi, Thg9 14 2017 - 04:42 CH

FDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ)Tài liệu đính kèm
  000000006975905_24.CV_GT_vv_giai_trinh_chech_lech_so_lieu_BCTC_nam_2017.pdf
  000000006959855_BCTC_rieng_giua_nien_do_01.01_30.06.2017_da_duoc_soat_xet.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now