VLF: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 của Công ty mẹ và hợp nhất

Share this on: Hanoi, Thg9 11 2017 - 05:01 CH

VLF: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 của Công ty mẹ và hợp nhất


.

Tài liệu đính kèm
  000000006972777_BCTC_HN__VLF_2017_09_11_1512_1.PDF
  000000006972782_BCHN__VLF_2017_09_11_1510_1.PDF


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now