GEG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg9 08 2017 - 09:20 SA

GEG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000006968090_GEG_BCTC_RIENG_SOAT_XET_6_THANG_2017.pdf
  000000006968072_Bao_cao_kiem_toan_hop_nhat_6_thang_CV.pdf
  000000006968092_CV_Giai_trinh_so_lieu_bao_cao_kiem_toan__rieng.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now