CAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg9 07 2017 - 03:36 CH

CAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017Tài liệu đính kèm
  000000006957774_BCTC_ban_nien_hop_nhat_signed.pdf
  000000006956115_CBTT_BCTC_ban_nien_2017_signed.pdf
  000000006956125_CV_giai_thich_nguyen_nhan_CL_so_lieu_KQKD_luy_ke_tai_BCTC_Q2_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now