SAM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Share this on: Hanoi, Thg8 31 2017 - 04:22 CH

SAM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (mã CK: SAM) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170831_20170831--SAM--Thong-bao-chot-danh-ve-ngay-DKCC-Chot-DS-tra-co-phieu-thuong.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now