GTN: Điều chỉnh BCTC HN soát xét bán niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg8 31 2017 - 03:43 CH

GTN: Điều chỉnh BCTC HN soát xét bán niên năm 2017


Công ty Cổ phần GTNFOODS thông báo điều chỉnh BCTC HN soát xét bán niên năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170831_20170831--GTN--Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-soat-xet-ban-nien-nam-2017-dieu-chinh.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now