TDM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg8 29 2017 - 10:59 SA

TDM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017Tài liệu đính kèm
  000000006927486_Bao_cao_tai_chinh___GDCK_HN___02.pdf
  000000006927524_161___15.8.2017___Giai_trinh_loi_nhuan_sau_thue_6_thang_dau_2017_giam_hon_10__so_voi_6_thang_dau_2016___01.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now