CMG: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg8 21 2017 - 04:39 CH

CMG: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017


Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170821_20170821--CMG--NQ-HOP-DHDCD.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now