NVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất

Share this on: Hanoi, Thg8 17 2017 - 05:32 CH

NVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất


.

Tài liệu đính kèm
  000000006929946_BAO_CAO_TAI_CHINH_RIENG_LE_soat_xet_6T2017.gdl.compressed.pdf
  000000006929947_CBTT_BCTC_BAN_NIEN_2017_DA_SOAT_XET.pdf
  000000006929925_BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_soat_xet_6T2017.da_gdl.compressed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now