DGC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ)

Share this on: Hanoi, Thg8 16 2017 - 04:05 CH

DGC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ)Tài liệu đính kèm
  000000006929078_DGC_BCTC_Ban_nien_2017.compressed.pdf
  000000006929084_DGC___Giai_trinh_BCTC_Cong_ty_me.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now