HHC: Công bố BCTC bán niên 2017 của Trụ sở chính và Giải trình BCTC

Share this on: Hanoi, Thg8 16 2017 - 02:21 CH

HHC: Công bố BCTC bán niên 2017 của Trụ sở chính và Giải trình BCTC


.

Tài liệu đính kèm
  000000006915227_BCTC__TSC_signed.pdf
  000000006915272_Giai_trinh_BCTC_ban_nien_TSC_signed.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now