VXB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg8 14 2017 - 04:21 CH

VXB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017Tài liệu đính kèm
  000000006909296_VXB__BCTC_ban_nien_soat_xet_2017_signed.pdf
  000000006909306_VXB__Giai_trinh_BCTC_ban_nien_soat_xet_2017_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now