DRI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg8 11 2017 - 02:45 CH

DRI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017Tài liệu đính kèm
  000000006908305_BCTCHN_kiemtoan_6_2017_ky.pdf
  000000006908315_CV66ngay9.8.2017_ky.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now