E1VFVN30: Đường link công bố BCTC soát xét bán niên năm 2017 và báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg8 08 2017 - 04:46 CH

E1VFVN30: Đường link công bố BCTC soát xét bán niên năm 2017 và báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2017


Quỹ ETF VFMVN30 công bố đường link công bố BCTC soát xét bán niên năm 2017 và báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ bán niên năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170808_20170808--E1VFVN30--CBTT-link-BCTC-ban-nien-soat-xet--Bao-cao-tong-ket-hoat-dong-quan-ly-quy-ban-nien-2017.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now