CLX: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg8 01 2017 - 04:09 CH

CLX: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000006890377_BCTC_quy_2.2017.pdf
  000000006890372_BCTC_hop_nhat_Quy_2.2017.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now