CAN: Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ)

Share this on: Hanoi, Thg7 28 2017 - 05:33 CH

CAN: Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ)Tài liệu đính kèm
  000000006881497_CV_so_55_Giai_thich_nguyen_nhan_chenh_lechLoi_nhuan_so_voi_cung_ky_nam_ngoai_signed.pdf
  000000006881548_Bao_cao_Tai_chinh_Cty_Me_Quy_II__2017_signed.pdf
  000000006881495_2017_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now