D2D: Đính chính sai sót trên BCTC quý 2.2017 đã lập

Share this on: Hanoi, Thg7 26 2017 - 02:15 CH

D2D: Đính chính sai sót trên BCTC quý 2.2017 đã lập


Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 thông báo đính chính sai sót trên BCTC quý 2.2017 đã lập như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170726_20170725--D2D--CBTT-vv-Dieu-chinh-So-lieu-Q22017--BCTC-Q22017-BO-SUNG.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now