VXB: Báo cáo tài chính quý 2/2017

Share this on: Hanoi, Thg7 24 2017 - 10:00 SA

VXB: Báo cáo tài chính quý 2/2017Tài liệu đính kèm
  000000006853915_VXB_Giai_trinh_LNST_Q2.2017_signed.pdf
  000000006853887_VXB_BCTC_Q2.2017_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now