DRI: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 (Mẹ + HN)

Share this on: Hanoi, Thg7 21 2017 - 04:39 CH

DRI: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 (Mẹ + HN)


.

Tài liệu đính kèm
  000000006863470_CBTT_BCTC6THANG2017.pdf
  000000006863545_CV62DRI2017.pdf
  000000006863544_BCTC_6THANG2017.pdf
  000000006863543_BCTCHN_6THANG2017.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now