CLG: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg7 18 2017 - 02:24 CH

CLG: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20170718_20170718--CLG--CBTT-NQ-DHDCD-TN-nam-2017-ngay-15.07.2017--BB.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now