HCT: 23/03 GDKHQ tạm ứng cổ tức 5%; dự họp ĐHĐCĐ TN 2017

Share this on: Hanoi, Thg3 08 2017 - 09:55 SA

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCT của CTCP Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2017

          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:

          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:

          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 26/10/2017

          - Địa điểm thực hiện: 

               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now