NBB: 28/2 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và trả cổ tức

Share this on: Hanoi, Thg2 22 2017 - 05:31 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 - Trả cổ tức năm 2014 và năm 2015 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) như sau:


Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Mã chứng khoán : NBB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2017

1. Lý do và mục đích:

  • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016;
  • Trả cổ tức năm 2014 và năm 2015 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/03/2017.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp.HCM.

Nội dung họp: Thông qua các nội dung định kỳ hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b) Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  • Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
  • Ngày thanh toán: 08/09/2017.

c) Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  • Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
  • Ngày thanh toán: 29/12/2017.

Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục và nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy – Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh kể từ ngày 29/12/2017, cổ đông nhận cổ tức xuất trình CMND.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now