NTB: 06/01 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg12 28 2016 - 04:41 CH

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTB của CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2017

3. Lý do và mục đích:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến vào lúc 8h00, Thứ 7 ngày 11/02/2017

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà khách T.78, số 145 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

- Nội dung họp: Thông báo sau« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now