ACM: 17/06 GDKHQ trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền 2,5%

Share this on: Hanoi, Thg6 06 2016 - 02:08 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2016

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2016

3. Lý do và mục đích: 

     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:

          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 12/07/2016

          - Địa điểm thực hiện: 

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/07/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now