VHM11802 Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu VHM092020

Share this on: Hanoi, Thg10 24 2018 - 02:06 CH

VHM11802 Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu VHM092020


Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu VHM092020 (mã CK: VHM11802) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181024_20181024--VHM11802--THONG-BAO-VV-NIEM-YET-VA-GIAO-DICH-TRAI-PHIEU.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now