VNM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Share this on: Hanoi, Thg4 02 2018 - 09:15 SA

VNM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018


Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180402_20180402--VNM--Bien-Ban-DHDCD-thuong-nien-2018.pdf
  20180402_20180402--VNM--Nghi-quyet--DHDCD2018.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now