VIS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Share this on: Hanoi, Thg3 12 2018 - 11:01 SA

VIS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018


Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180312_20180309--VIS--Bien-ban-va-Nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-2018.pdf


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now